हल्का धातु उत्पादनहरू, प्लास्टिक उत्पादनहरू, भान्साको फोहोर, काठको कागज / फोहोर चक्की / क्रसर / को लागी मिनी श्रेडर